Zedničina těžká dřina

Prohlášení pražské solidární sítě ke sporu pana Jaroslava Goleckého, se kterým se pan Zoltán Maléter domluvil na pomocné a zednické práce ve foyer domu na adrese Mánesova 992/38, Praha 2 v období od 7. do 20.8.2017.

Spor spočívá v tom, že se pan Golecký domáhá slíbené mzdy ve výši 12480,- Kč za dva týdny práce u pana Malétera, který tvrdí, že ho druhý den vyhodil, protože viděl, že udělal chybu, když ho na práci sjednal. Pan Maléter přiznává, že mu chtěl zaplatit míň, což ale do naší návštěvy neudělal, tedy téměř rok od ukončení prací. Přiznává také, že využíval služeb pana Goleckého déle než zmíněné dva dny, kdy údajně chtěl, aby pan Golecký s prací skončil. Pan Golecký navíc tvrdí, že ho pan Maléter v práci šikanoval, ponižoval a poučoval. V naší přítomnosti pan Maléter označoval velmi hrubě pana Goleckého například za línou veš. Oba tvrdí, že ten druhý lže.

Nic ze zmíněného Solidární síť nechce hodnotit a ani se nepřiklání na stranu jednoho z aktérů. Nejsme tu, abychom soudili, ale abychom pomohli slabšímu a poškozenému v tomto nejasném sporu.

Myslíme si, pane Malétere, že byste měl přijmout zodpovědnost za svou chybu (sám jste se před námi označil za blbce) a slíbenou mzdu vyplatit. Její výši jste nám potvrdil a pokud jste si nepřál, aby pan Golecký dál v domě pracoval, mohl jste učinit jednoduché opatření, abyste mu v tom zabránil. To jste neučinil a dokonce jste ani nevyužil svého práva zavolat na pana Goleckého tu zasranou policii, kterou jste se oháněl při našem setkání. Pokud jste panu Goleckému ochoten zaplatit mzdu pouze ve výši 5200,, mohl jste ho po týdnu práce, se kterou jste byl nespokojen, prostě vyhodit a zaplatit mu pouze za oddělaný týden. To jste také neučinil. Pan Golecký udělal svou práci tak, jak nejlépe dovedl a je možné, že ji udělal špatně nebo ji mohl udělat lépe. Je ale jasné, že ten, kdo měl možnost situaci změnit, jste byl vy, Malétere...

dodatek: Aktuálně došlo k vyplacení částky 6000,- Kč na účet pana Goleckého, což považujeme za částečnou satisfakci, ale jelikož si Pan Golecký nárokuje celou částku, na kterou dle svých slov má právo, rozhodli jsme se podpořit pana Goleckého v jeho požadavcích a zahájit otevřenou kampaň v tomto sporu. Jak bylo zmíněno, tak celá věc byla v rukou pana Malétera, který se rozhodl věci řešit až po návštěvě pražské solidární sítě. Pokud by přijal zodpovědnost za svá rozhodnutí, nemuselo k ničemu podobnému dojít. Nyní je pozdě litovat špatných rozhodnutí (pokud tedy nedošlo o záměrný pokus vydělat na námezdním pracovníkovi, který nemá prostředky se bránit) a naopak je zapotřebí přijmout zodpovědnost za své konání. Požadujeme vyplacení dodatečných peněz nebo nějakou formu domluvy s panem Goleckým. Necháváme čistě na jeho úsudku, co bude ochoten akceptovat jako satisfakci za svou práci, téměř roční komplikace a vynaložené úsilí při snaze o získání svých peněz.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone