Vítězství solidární sítě Život je příliš drahý: Bývalý zaměstnanec Casa Della Pasta dostal zaplaceno

Boj za práva dvou bývalých zaměstnanců Casa Della Pasta, trvající několik měsíců, došel do úspěšného konce. Ahmed, jeden z těchto zaměstnanců, dostal zaplaceno za svůj poslední odpracovaný měsíc. Jsme potěšeni, že vítězství bylo dosaženo pomocí solidarity a díky veřejnému tlaku na šéfa restaurace. Krátké shrnutí příběhu:

Dva zaměstnanci italské restaurace Casa Della Pasta byli propuštěni poté, co se zaměstnavatel dozvěděl, že se snaží založit vnitropodnikové odbory, aby se mohli dožadovat svých práv. Zaměstnanci se snažili získat smlouvy pro kolegy z ciziny (dva lidé z Pákistánu a Indie), stejný plat za stejnou práci (cizinci dostávali o padesát eurocentů na hodinu méně než místní), lepší pracovní podmínky, řádný rozvrh práce a respektování důstojnosti pracovníků.

Zaměstnavatel se o tomto plánu dozvěděl dříve než došlo k vytvoření odborů a propustil dva zaměstnance. O několik dní dříve se jednomu z nich přihodilo, že ho při odchodu z práce v temném zákoutí ulice zastavil neznámý muž, který ho varoval, aby “zbytečně nečeřil vodu”. Druhý zaměstnanec byl propuštěn, aniž by dostal zaplaceno za poslední měsíc.
Následně se tento bývalý zaměstnanec spojil se solidární sítí. Společně s dalšími dvaceti lidmi vešli 13.1. 2017 do restaurace, aby předali dopis s požadavky, které zněly: doplatit dluh, zaměstnat vyhozené pracovníky a zlepšit pracovní podmínky. Šéfům bylo oznámeno, že dojde ke zveřejnění případu, pokud nesplní jejich požadavky.
Zaměstnavatel nereagoval na výzvu, takže se přešlo ke zveřejnění celého příběhu, který se skrze sociální média začal rychle šířit. Po dalším čase bez odezvy se zorganizovala demonstrace. Šéfové se snažili zastavit demonstraci tím, že zavolali policii a dožadovali se poskytuní jmen demonstrujících, ale policie neměla žádné právo k jejich zajištění.
Mezitím přišla restaurace se svojí verzí příběhu, kterou poskytla médiím. Podle šéfa restaurace byly tyto prostesty zaplaceny konkurencí z jiné italské restaurace nebo šlo o pomstu jednoho z bývalích zaměstnanců, případně o reklamu pro solidární síť. Jak uvedl Fabio Manconi, vlastník restaurace: “Měli jsme další restauraci na starém městě několik let a žádný takový incident se nestal. Ale hned poté, co jsme otevřeli další místo na Laisvės (hlavní péší zóna v centru Kaunasu), začaly útoky, které měly za cíl náš úspěch a naši pizzu. Někdo nás tu nemá rád. Můžu pouze spekulovat o tom, kdo jsou tito lidé, ale v Kaunasu je mnoho italských restaurací, které tu jsou déle než my.” Veřejně se distancoval od toho, že by znal Ahmeda nebo to, že by pracoval pro jeho restauraci.
Během druhé demonstrace, které se Fabio účastnil jako speciální host, opět zaznělo, že žádného Ahmeda nezná. Jeden z manažerů kontaktoval Ahmeda a navrhnul mu, aby “vyřešili tuto nepříjemnou situaci”. Je zajímavé, že měli kontakt na Ahmeda, aniž by ho znali… Následně probíhaly po celý měsíc vyjednávání a 8.4. 2017 nakonec dostal zěmstanec svou výplatu.

To je konec čtyřměsíčního příběhu. Nebo není? Ve svém dopise pro média slíbil Fabio, že zažaluje solidární síť a tvrdil, že Ahmed ohrožoval bezpečnost ostatních pracovníků… Přesto máme naději, že tento příběh bude inspirací pro další lidi, kteří se rozhodnou bojovat za svá práva a odmítnou stát bokem, když jsou ostatní vykořisťováni. Bezpráví způsobené na jednom je bezprávím způsobeným všem! https://gyvenimasperbrangus.lt/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone