Týden akcí na podporu stávkujících dělníků v Amazonu

Blokáda “Černého pátku” 24. 11. 2017

Již téměř čtyři roky se zaměstnanci Amazonu v Německu snaží, aby došlo k naplnění jejich požadavků. Nejedná se jen o navýšení mzdy o pár euro, které může zaručit kolektivní smlouva. Jde jim o prostest proti nevyhovujícímu pracovnímu prostředí, které je zdrojem nemocí, a ve kterém zažívají ponižující kontrolu a neúctu ke svým osobám jakožto zaměstnancům.

Týden akcí během nadcházejícího Černého pátku 24. listopadu 2017 (mezinárodní den výprodeje v Amazonu) bude naší formou podpory pro tyto zaměstnance. Během “Černého pátku” chceme dodat na síle předvánoční stávky tím, že se připojíme k blokádě stránek Amazonu. Distribuční centrum Kudamm-Karreec v Berlíně zaručuje dodávku zboží do dvou hodin (u prémiových zákazníků dokonce do jedné hodiny). Záruka je poměrně vrtkavá, protože centrum města se skládá z mnoha úzkých ulic! Zákazníci společnosti Amazon, kteří vyjadřují solidaritu se stávkujícími, během tohoto týdne vyšlou objednávku (bez nákladů na dopravu) a následně vrátí balíčky s připojenou zprávou pro stávkující zaměstnance. Nevíme, jestli to povede k zablokování webových stránek Amazonu, očekává se však, že se uskuteční i další
podobné aktivity podporující pracovnice a pracovníky.
Despotismus úplné kontroly

Výkonnostní tlak a fyzické vyčerpání jsou normou v tzv. Fulfillment Centres (FCs). Software Amazonu umožňuje urychlit a koordinovat všechny fáze vaší práce, čímž přebírá kontrolu nad způsobem samotné práce a dělá z lidí pouhé lidské roboty –  příjmat signály, skenovat zboží, zvedat, tlačit, běhat, uběhnout 20 km za den, zabalit 200 balíků za hodinu. Zároveň tyto algoritmy zaznamenávají všechny pohyby a dokončené pracovní fáze, vytvářejí individuální výkonnostní profily a společný průměrný výkon, které jsou zaměstnancům představovány jako údajně objektivní požadavky. Tak funguje továrna, kde úplná kontrola a průběžné vyhodnocování vyvolávají psychický tlak a stres. Tlak na produktivitu zvyšuje strategické využití dočasných pracovníků v oblastech s vysokou nezaměstnaností. Pokud chtějí pracovníci dosáhnout na trvalé zaměstnání, musí překročit předpokládané normy. Tento druh disciplíny je možný díky zvýšené nezaměstnanosti v regionu, která vyvolává strach ze sociálního vyloučení a vytváří konkurenci mezi zaměstnanci.

“Jsme pouhými stroji, jsme roboty. Jako byste se připojili ke skeneru. Nemyslíme sami za sebe. Možná nám nedůvěřují natolik, abychom mysleli jako lidské bytosti” (dělník Amazonu z Walesu). Díky masivnímu datovému toku v reálném čase může společnost Amazon podrobně sledovat výkon svých zaměstnanců. Využívá však ještě sofistikovanějších metod: aplikace povzbuzuje zaměstnance, aby se neustále vzájemně hodnotili a vysílali tak na sebe zpětnou vazbu – “nejhorší” člen týmu je ohrožen propuštěním na konci roku.

Amazon v Německu bojuje proti častému onemocnění svých pracovníků, který se týká přibližně 20% z nich, a to zavedením “bonusové sazby”. Tyto sazby nicméně nejdou jednotlivým zaměstnancům, ale celému týmu. Členové týmu, kteří vykazují méně dní nemocenské, dostávají bonus ve výši 70-150 EUR měsíčně. Nejenže to vytváří nezdravé prostředí mezi zaměstnanci, ale také to zpochybňuje samotnou nemoc jako normální součást (profesního) života, který se často vyskytuje v případě monotónní a jednostranné pracovní zátěže.

Skryté násilí digitálního kapitalismu

Amazon je ikonou nového výrobního modelu, který využívá inteligentní IT technologii k efektivnější podřízenosti lidí a tím je využívá k novým možnostem růstu. Jsme svědky toho, jak čtvrtá průmyslová revoluce a Internet věcí zásadně mění způsob jakým pracujeme a žijeme. Toho je dosaženo použitím nové digitální verze “šetřivé výroby” (metoda organizace výroby založená na eliminaci ztrát), standardizovaných výpočetních postupů, které kalkulují zdraví pracovníků nebo vytvářejí nestabilní pracovní podmínky na skupinových pracovních platformách.

Tvrzení Amazonu o přelomovém projektu založeném na znalostech a kreativitě ve světě práce však ve skutečnosti představuje kontinuální vyvlastnění znalostí těch, kteří podléhají digitální kapitalistické kontrole pomocí algoritmů. Zaměstnanci provádějí nekvalifikovanou práci v nestabilních podmínkách nebo jako nezaměstnaní jsou pro kapitál nadbyteční.

Převzetí kontroly výroby

Boj baličů, skladníků, pracovníků na příjmu a v oddělení přepravy dokazují, že výroba má politický význam. Digitální technologie se používají ve stále větším počtu pracovních míst. Měnící se trh práce je novou výzvou pro boje pracujících. Přes svévolné využití pracovníků jakožto poslušných nástrojů kontrolovaných kapitálem, se sami pracující domáhají možnosti vlivu na způsob využití této digitální technologie. Nejde přitom jen o snahu získat malé ústupky ze strany vedení, ale o uznání zaměstnanců jako těch, kteří mají své vlastní zájmy a práva v procesu výroby.

Vzhledem k tomu, že Amazon může být průkopníkem a vzorem standardů budoucí společnosti, je nutné podporovat boj jejich zaměstnanců. Úspěch našich kolegů v Amazonu bude také náším úspěchem!

Text je převzat z kampaně “Jen ať Amazon platí”: https://blackfriday.blackblogs.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone