Slovo dalo slovo aneb gentlemanská dohoda, kde se ztratil gentleman

Firma Integra Czech s.r.o, je jedna z mnoha firem zabývajících se poskytováním lidského kapitálu v podobě pracovníků v oblasti IT do jiných společností, korporací a státních institucí. Tito pracovníci jsou pak jako externisté využíváni pro vývoj a testování různých aplikací. Integra nezískává tyto pracovníky tradiční formou přes inzeráty, ale pomocí headhunterů, tedy lidí, kteří cíleně na internetu vyhledávají schopné pracovníky – doslova tedy pomocí lovců hlav. Ti samozřejmě také získávájí podíl za ty, co uloví. Tomáš se k práci dostal přes jednoho takového headhuntera. Bylo mu slíbeno, kromě standartního ohodnocení, proplacení i jednoho zaškolovacího dne nad rámec podepsané dohody.
Tomáš pracoval ve firmě jen pár dní, když zjistil, že zadavatel zakázky nebyl spokojen s jeho výkony, ale zároveň mu to nebyl schopen sdělit přímo. Stejně tak Integra, takže se informaci o svém propuštění musel Tomáš dozvědět nepřímo až od headhuntera. Problém nastal ve chvíli, kdy byl Tomáš ze své pozice na hodinu propušten.

Pravdou zůstává, že vše proběhlo za dosti podivných okolností. Pan K. z Integry byl z nastálé situace zhrzen a místo toho, aby si přiznal vlastní pochybení, tak se rozhodl mstít a nedodržet vlastní slib, na které láká zájemce o práci pro Integru. Nejenže nedostal Tomáš proplacen jeden ze dvou zaškolovacích dnů, jak bylo ústní dohodou domluveno, ale dostal ještě méně, než odpracoval i se započítáním dvou zaškolovacích dnů.

Nemáme ambice řešit, zda Tomáš vykonal svou práci “dle svých nejlepších možností a čistého svědomí”, jak mu bylo určeno v jeho pracovní smlouvě. Ani zda byl propuštěn zaslouženě nebo nespravedlivě. Dle našeho soudu se dané slovo má dodržet za všech okolností, nedojde-li k dohodě obou zúčastněných stran. A pokud někdo slibuje proplacení školícího dne, a tím získává zaměstnance na svou stranu, měl by tento slib dodržet, ať se mu to líbí či nikoliv. Ješitnost nesmí stát v cestě vyplacení slíbené odměny a zaměstnanci nesmí být trestáni za své zklamané šéfy. Nenechme si strhávat zasloužené peníze, jen protože se někomu chce!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone