Síť kurýrů IWW: Naše síť, náš boj!

Sedm měsíců od první schůzky několika nespokojených rozvozců v jedné zaplivané hospodě v Cardiffu a Síť kurýrů IWW se rozšiřuje po celé Británii a Irsku. Síť vytvářená samotnými kurýry se organizuje k dosažení vlastních cílů za vlastních podmínek a ne díky nevoleným odborovým byrokratům nebo těm, co za ně rozhodují o tom, co je v našem zájmu.

Chris je kurýr z Glasgow, který je momentálně jedním z hlavních organizátorů kampaně, a zde je jeho pohled na tuto síť a její dosavadní úspěchy:

Síť kurýrů IWW je organizována ve volných, federativních strukturách. Do místní skupiny se lze zapojit při splnění podmínek členství, které je otevřené jak členům IWW, tak i ostatním. Tyto skupiny jsou vedeny přímo jejich členy a rozhodují se samostatně, na základě konkrétních problémů v jejich lokalitě. Na základě dlouhodobého závazku IWW k přímé demokracii a sebeorganizaci pracujících je síť vedena odspodu nahoru, spíše než hieararchicky odshora dolu. Díky síťovému systému věříme, že můžeme kurýrům ukázat, že díky organizování na pracovišti mohou dosáhnout svých požadavků – a to skrze vložení vlastních sil a nalezení odvahy jednat společně. Skze tento síťový systém bychom chtěli sdílet a rozvíjet praktické organizační dovednosti, které by měli za cíl dosažení požadavků a vytvoření kolektivního sebevědomí kurýrů.

Naše síť se zaměřuje na konkrétní vítězství tady a teď a za krátkou dobu našich aktivit jsme mohli vidět výrazný posun v naší činnosti. Organizování v Cardiffu a Glasgow už dokázalo přinést ovoce, jak popisuje Chris:

Naše síť dosáhla významných vítězství na lokální úrovní, a to díky kolektivní akci každé z místních skupin. Cardiffská skupina, která je aktivní nejdéle ze všech, přiměla UberEATS, aby do aplikace přidal více extra placených zón a vylepšil systém aplikací plánovaných tras.

Po pár měsících existence viděla i skupina v Glasgow určitá zlepšení. Například jedna restaurace nechávala kurýry čekat až 45 minut bez nároku na odměnu. Kurýři odeslali oficiální dopis, ve kterém stálo, že v případě, že nedojde ke snížení čekací doby, sáhnou ke kolektivní přímé akci. Během několika dní od doručení dopisu se začala situace zlepšovat. To se však nelíbilo vedení Deliveroo ani UberEATS a tak začali v aplikaci poskytovat kurýrům možnost zpětné vazby, aby omezili vzrůstající vliv sítě.

Síť kurýrů IWW není jedinou silou bojující za práva kurýrů. Aktuálně jde například o soudní spor proti firmě Deliveroo, který vedou kolegové z IWGB (Independent Workers Union of Great Britain). Dalším příkladem je nedávná reportáž ohledně náborových praktik, které sepsal Frank Field v tomto článku. Naši členové však moc dobře vědí, že zlepšení pracovních podmínek nebylo nikdy dosaženo apelovaním na ty, kteří mají v rukou moc. Toho lze dosáhnout pouze organizovaním zdola. Jedině tak můžeme bojovat s globálními korporacemi, které nás vykořisťují k dosažení svých zisků.

Co tedy dál se sítí kurýrů IWW? Po období expanse do dalších měst v Británii i Irsku se budeme zaměřovat na konsolidaci skupin – již teď dostáváme každý den zprávy od kurýrů, kteří chtějí bojovat za svá práva – a následně zahájit naši první kolektivní kampaň!

V případě, že máte jakékoliv problémy v práci pro Deliveroo nebo Uber a nacházíte se ve Velké Británii, neváhejte kontaktovat skupinu na mailu couriers.network@iww.org.uk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone