Seasol zaznamenal rychlé vítězství proti pracovní agentuře

Začátkem února 2018 pomohl SeaSol Karimovi v navrácení nevyplacené mzdy od pracovní agentury LGC Hospitality. Přes počáteční odpor a zastrašující taktiku přivolání policie, LGC Hospitality souhlasilo s vyplacením mzdy + příplatků ve výši 1600 dolarů, které doručila 24 hodin poté, co SeaSol, společně s Karimem, navštívili kancelář LGC ve městě Renton a předali vedení dopis s požadavky.

 

Koncem prosince 2017 objevil Karim na zastávce autobusu plakát SeaSolu a rozhodl se zavolat na uvedené číslo, aby zjistil o co se jedná. Byl na konci svých možností, když se snažil den co den získat svých 2000 dolarů za práci + příplatky, které mu agentura dlužila, ale mezitím se z jejich strany setkal pouze s reakcí plnou nenávisti a pomluv. Přes veškerou snahu Karima o obhajobu vlastních práv, se agentura vyjádřila jasně ve smyslu, že nemá zájem na jakémkoliv konstruktivním dialogu a opakovaně mu řekla, že je jeho vinou, že firma ztratila pracovní výkazy.

 

Poté, co si Karim sedl s pár lidmi ze SeaSolu, rozhodl se, že přístup ve stylu přímé akce by mohl být slibnou myšlenkou v jeho pracovním sporu. Přišel na následné setkání skupiny, kde všem převyprávěl svůj příběh. Následně bylo všem jasné, že jde o oprávněný boj. Dokonce i ten nejzběžnější průzkum prokazuje, že firma LGC Hospitality má lehce zdokumentovatelnou historii podobných obchodních praktik v téměř každém místě, ve kterém působí. Krátce po vyslyšení Karimova příběhu se skupina jednohlasně rozhodla vstoupit do sporu a společně s Karim se organizovat, aby mu pomohli získat zpět jeho nevyplacenou mzdu.

Ve čtvrtek 1.2. 2018 se kolem pětadvaceti lidí ze SeaSolu sešlo společně s Karimem před centrálou LGC v Rentonu, aby předali dopis s požadvaky. Dopis obsahoval záměr začít kampaň proti agentuře, pokud Karimovi nenavrátí ukradenou mzdu a příplatky do patnácti dní. Napochodovali jsme přímo do kanceláře v šestém patře a úspěšně předali požadavky manažerce. Po předání dopisu skupina vyšla z kanceláře a vydala se směrem ven z budovy, když se v uvítacím lobby setkala s přinejmenším osmi policisty místního oddělení. Policisté se okamžitě ptali na Karima, a tak SeaSol kolem něj vytvořil ochrannou zeď, zatímco člověk pro komunikaci s policií prohlašoval, že akce je u konce a že se skupina chystá opustit budovu. Naneštěstí se policisté rozhodli vytlačit lidi z cesty, aby mohli s notnou dávkou agrese chytit Karima, během čehož křičeli “zatím nemáme povolení k jeho zadržení” a následně ho vytáhli z davu a vyvedli ven.

 

Členové a členky SeaSolu se nenásilně snažili dostat mezi policii a Karima, aby předešli jeho úplnému odříznutí. Lidé natáčeli celou situaci ze vzdálenosti několika metrů, zatímco policie prohledala Karima, jediného Černocha ve skupině, aby se ujistili, že policie nepodnikne žádné nelegální kroky. Jakmile skončilo prohledání, policie se snažila vytvořit konflikt mezi Karimem a SeaSolem tím, že se chovali jako mluvčí LGC, odrazovali SeaSol od pomoci a zmiňovali vymyšlený příběh LGC o tom, že Karim údajně řekl, že “to tam vystřílí”. Nutno zmínit, že minutu poté co byl Karim uvolněn z kontroly policie se skupina dala dohromady, ingnorovala policii a okamžitě opustila místo tak, jak původně plánovala.

 

O méně než 24 hodin od dodání výzvy LGC kontaktovala Karima a nabídla mu 1600$ na urovnání sporu. Karim souhlasil, že by to pro něj znamenalo vítězství a tak potvrdil nabídku, která mu byla fyzicky vyplacena o dva dny později. Tím se z případu stalo jedno z nejrychlejších vítězství SeaSolu nedávné minulosti. Na následujícím setkání skupiny byl Karim plný úsměvů, radoval se z vítězství a zároveň uznal, že se vše povedlo díky tomu, že ho dokázala podpořit velká skupina lidí a že bez nich by šance na získání peněz byla o dost menší.

 

Obvykle bychom nepranýřovali firmu poté, co se rozhodla správně a uznala naše požadavky, tak jako to udělala LGC Hospitality. Což je zároveň důvod, proč dáváme určitý čas na odpověď, aby měla firma možnost reagovat na výzvu před tím než začne kampaň. Nicméně fakt, že LGC zcela nepotřebně zavolala policii během probíhajícího předání výzvy tak trochu mění věc z pohledu SeaSolu. Musíme zde jasně říci, že volat policii na někoho, kdo si přišel pro své odpracované peníze, s tím, že údajně ohrožuje bezpečnost firmy je nepřijatelné. Zvláště pokud zvážíme fakt, že je Karim členem etnické minority a při agresivním způsobu jakým rentonská policie zasahovala, to pro něj mohl být velmi jednoduše rozsudek smrti. Důsledkem čehož jsme se rozhodli zveřejnit jejich jméno, aby všichni případní zaměstnanci a klienti mohli být informování o tom, jaký byznys LGC Hospitality představuje.

 

Zatímco šlo o rychlé vítězství, jednalo se také o vítězství intenzivní, které zase jednou pomohlo ilustrovat jak horlivá je policie při obraně nekalých praktik zaměstnavatelů a jak dokáže fyzicky ohrozit pracovníky ve jménu ochrany jejich šéfů. Seatle Solidarity Network je pyšná jak jejich členové dokázali reagovat na hrozbu policejního násilí, stejně jako na Karima, který se dokázal odvážně a pevně postavit proti tomuto do očí bijícímu projevu rasismu.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone