Restaurace vyplatila nemalou částku za neproplacenou dovolenou a část mzdy

Pracovníkovi restaurace v Brightonu ve Velké Británii se podařilo získat více než 20 000 liber za neproplacenou dovolenou a část nevyplacené mzdy v rámci sporu s restaurací.

João pracoval v restauraci od roku 2009 až do nedávné doby, kdy si před odchodem vypočítal, že ho zaměstnavatel okradl o část mzdy a zároveň mu nevyplatil peníze za dovolenou, na které měl nárok. João, který má dočasné pracovní povolení, pracoval průměrně 65 hodin týdně za méně než minimální mzdu. K vyřešení své situace se rozhodl obrátit na místní solidární síť – Brighton Solidarity Federation (BSF), anarchosyndikalistickou skupinu působící v tomto přímořském městě.

Restaurace není jmenována záměrně, protože k dohodě došlo v předvečer veřejné kampaně. Po několika týdnech vyjednávání bylo ujednáno, že Joãovi bude vyplaceno 23 000 liber v pěti splátkách, z nichž první již byla vyplacena. Člen BSF obeznámený s případem řekl, že to nebyl první spor s touto restaurací.

“S touto restaurací jsme měli co do činění již před třemi lety. Tehdy se věc také vyřešila před vstupem do otevřeného konfliktu a pracovníkovi ze Španělska byly peníze vyplaceny. V té době jsme si uvědomili, že někteří pracovníci, pracující více než 60 hodin týdně za minimální mzdu ve velmi nejistých podmínkách, se cítili příliš zranitelní na to, aby se zapojili do sporu. V důsledku prvního sporu se vedení restaurace snažilo napravit pracovní podmínky všech svých pracovníků, protože si uvědomilo svou zranitelnost. Právě to umožnilo tomuto pracovníkovi, o tři roky později, aby byl schopen konfrontovat svého zaměstnavatele v momentě kdy v této práci již skončil.”

Brighton je historické město a přímořské letovisko s navazujícími službami v oblasti “relaxace, volného času a dalších služeb”, které představují přibližně 1 z 10 pracovních míst ve městě. Pohostinství zaměstnává velké množství migrujících pracovníků, mladých lidí a studentů na krátkodobé úvazky, což stěžuje pozici pracovníků v uplatňování jejich práv. Problémy jako nevyplacená mzda, tzv. „zero hours“ smlouvy a okamžité propuštění bez udání důvodu jsou běžné.

V říjnu 2013 zahájila solidární síť BSF kampaň Brighton Hospitality Workers, která organizuje pracovníky v  sektoru pohostinství pokrývající restaurace, kavárny, hospody a hotely. Kampaň využívá taktiku přímých akcí, jako jsou demonstrace pro podporu současných i bývalých pracovníků, kteří konfrontuji své šéfy, a zároveň má za cíl rozvíjet sebeorganizovanou solidaritu na pracovišti v tomto pracovním sektoru.

Spory se často zabývaly problematikou nevyplacených mezd, nemocenské nebo odstupného, přičemž průměrné částky se pohybovali kolem 1000 liber. Kampaň také dosáhla obnovení smlouvy po neoprávněném propuštění a podporuje pracovníky, kteří se setkali s šikanou na pracovišti.

Zdroj: https://libcom.org/news/restaurant-worker-wins-big-pay-out-wage-theft-dispute-22082017

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone