Poznámky z mezinárodního setkání skupin věnujících se problémům na pracovišti

V sobotu 18. března uspořádala pražská solidární síť Solis v Autonomním centru Klinika akci nazvanou Prezentace anarchosyndikalistických skupin. Vystoupili na ní litevská solidární síť Život je příliš drahý (Gyvenimas per brangus), solidární síť z Brna – Chceme bydlet! a dvě sekce Mezinárodní asociace pracujících (Svaz syndikalistů Polska a Priama akcia). Děkujeme všem zúčastněným organizacím za skvěle připravené prezentace, návštěvníkům akce a Autonomnímu sociálnímu centru Klinika za prostory. Zde je několik postřehů od člena PA. Zdroj : http://www.priamaakcia.sk/Poznamky-z-medzinarodneho-stretnutia-skupin-venujucich-sa-problemom-na-pracovisku.html

Solis
Akci otevřeli organizátoři krátkou prezentací věnovanou převážně dvěma nedávno vyhraným sporům a jednomu novému. Solis měl podobnou prezentaci v Praze před několika týdny, proto se rozhodl poskytnout více prostoru hostům.
Gyvenimas per brangus
GPB je relativně nová solidární síť z města Kaunas. Vznikla po masových protestech proti novele zákoníku práce v létě 2016. Po jejich dokončení (a neschválení novely) chtěla část aktivistů pokračovat v řešení témat týkajících se práce. Inspirací jim byla solidární síť z amerického Seattlu, jejíž postupy dokázali využít ve svém okolí (stejnými postupy se do velké míry inspiroval i náš svaz a také Solis; více o nich v článku Ako vytvoriť skupinu venujúcu sa problémom na pracovisku a v komunite). Na podzim 2016 rozšířili v ulicích města plakáty povzbuzující pracujících k aktivitě a v současnosti se angažují již v pátém sporu. Velmi dobře připravenou prezentaci oživili vtipným videem z akce za vyplacení peněz, které bývalému pracovníkovi dluží majitel místní restaurace.
Solidární síť Brno
Brněnská solidární síť se sice nevěnuje problémům na pracovištích, její členové však v krátkosti představili svou činnost týkající se problémů s pronajímateli bytů.
Priama akcia
V naší prezentaci jsme se zaměřili na vývoj organizace v posledních zhruba pěti letech. Vysvětlili jsme, proč se od začátku věnujeme oblasti práce, a jak se původně nepříliš úspěšná kampaň “Jdeš na brigádu?” vyvinula do obecnější a mnohem úspěšnější aktivity “Problémy v práci?”. Zbytek prezentace jsme věnovali dvěma vítězným sporům a videím přibližujícím jejich vývoj slovy samotných pracovníků.
Svaz syndikalistů Polska
ZSP jsou v současnosti jednou z nejzkušenějších a nejrychleji se rozvíjejících anarchosyndikalistických organizací. Mají za sebou množství sporů a daří se jim vítězit i bez toho, aby měli odborové funkcionáře nebo byli evidováni státem. Spoléhají se na taktiku přímých akcí, v nichž jsou samotní pracovníci těmi, co bojují za zlepšení své situace. I ZSP odprezentovaly několik videí z akcí a podělili se o zkušenosti z nejnovější vlny protestů pracovníků pošt, ke které výraznou měrou přispěli právě členové ZSP.
Jsme velmi rádi, že jsme se mohli zúčastnit této akce, ze kterého jsme i díky debatám po akci odcházeli spokojeni a motivováni do další činnosti. 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone