Pozastavení kampaně proti firmě ISS Facility Services s.r.o.

Z důvodu přerušení aktivní účasti poškozeného v boji o nevyplacenou mzdu musíme oznámit pozastavení kampaně proti firmě ISS Facility Services s.r.o. Tato firma se aktivně podílí na schématu, který zákonitě ústí v riziko nevyplacených mezd.
Larisa je pro nás velkou inspirací a její bojovná duše nás nadchla pro kampaň proti firmě, která stojí na začátku firemního řetězce, který stojí za její nevyplacenou mzdou. Přes odlišné názorové pozice bylo vždy zajímavé diskutovat o možnostech strategie k získání nevyplacené částky, a nejen proto jsme chtěli Larise pomoci. I přes naše upozornění, že kampaň bude pravděpodobně pokračovat delší dobu, jsme došli do momentu, kdy by Larisa raději volila oficiální cesty. Pro nás jsou ovšem tyto možnosti nepřijatelné, protože jsou součástí struktur, které zapříčiňují vykořisťování pracujících a v mnoha případech i nevyplacené mzdy.

Praktiky firmy ISS jsou typické pro moderní kapitalistickou společnost, která se navenek tváří jako odpovědný zaměstnavatel , ale prakticky má ve skříni nejednoho kostlivce. Firma se zabývá správou a úklidem různých kancelářských komplexů, továren nebo třeba pražského hlavního nádraží. Pokud jde o prestižní firmu nebo zakázku, pracují na ní oficiální zaměstnanci firmy, kteří jsou školení a splňují estetické požadavky pro výskyt v těchto “prestižních” prostorech. Druhá varianta, kterou zažila Larisa, je v případě malých zakázek, které jsou stranou širší veřejnosti nebo korporátní prestiže. Zde nepotřebuje firma nikomu nic dokazovat a volí levnější variantu, kdy dodá pouze mycí prostředky a “lidský kapitál” outsourcuje , abychom použili slovník těchto firem. Tehdy jdou peníze za zákazku od zadavatele přes ISS, dále firmu která příslíbí levnou pracovní sílu, dále přes “lovce hlav” (zprostředkovatele), tzv. headhuntera, a až následně se peníze dostanou k člověku, který prakticky celou práci odvedl. Občas se tedy dostanou až k němu, ale v jaké výši, a zda vůbec, to už záleží na tom, který z těchto článků si je rozhodne ponechat nebo předat dál. Vše funguje na vystavování faktur za zakázku, pracovník zde proto prakticky neexistuje, a tudíž nemá ani žádná práva a nemůže se tedy oficiální cestou ničeho domoci. Na to spoléhá ISS, která vždy argumentuje tím, že proplatila fakturu a pak to podle ní není její problém, že další firma, od které získává pracovníky, nevyplatila své zaměstance. Je to pokrytecké, ale konec konců legální. Celé toto schéma je ISS samozřejmě známé a proto se i v interním magazínu chlubí, jak je proti této praxi aktivní.
Nakonec bychom rádi vyzvali všechny, kteří mají podobnou zkušenost, ať se nám neváhají ozvat, protože tato kampaň může kdykoliv pokračovat, jelikož je silně nepravděpodobné, že by ISS s těmito praktikami hodlala končit. Z našich informací vyplývá, že osoba, která úkolovala Larisu se stále zabývá touto činností a stále je součástí schématu, který ISS využívá pro maximalizaci svých zisků a které vedou k nevyplacení mezd a špatným praovním podmínkám. Pokud tedy máte možnost, varujte prosím své známé před Oxanou z Ukrajiny, která dodává tyto zakázky a odvádí tím černou práci pro firmu ISS. Nakonec bychom rádi dodali, že respektujeme Larisino rozhodnutí zvolit ofociální instituce a přejeme jí, aby se jí odpracované peníze podařilo získat, ať už s námi nebo bez nás.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone