Prezentace

1. Přednáška o SOL!Su

2. Přednáška o solidárních sítích z celého světa

3. Diskuse o SOL!Su

4. Workshop o zákládání solidární sítě

.
.
1) Přednáška o pražské solidární síti  SOL!S (60 minut + případná diskuse)
.
Pro ty, které zajímá vše o SOL!Su, principech jeho fungování, historii i aktuálních kauzách.
Nejprve se zaměříme na fungování českého trhu práce a současné formy vykořisťování. Dojde také ke stručnému představení dalších solidárních sítí a jejich spojitosti s pražskou sítí SOL!S. Krátce se podíváme na to, jak můžete sami založit svou solidární síť a podle zájmu a času můžeme pokračovat diskusí.

2) Přednáška o solidárních sítích z celého světa (60 minut + případná diskuse)

Přehled zahraničních solidárních sítí a sumarizace různých přístupů a taktik.
Jak dnes funguje globální pracovní trh? Jak se můžou pracující bránit proti nekalým praktikám firem a velkých korporací? Přednáška o podmínkách práce v době fungování globální ekonomiky, solidárních sítích ve světě, jejich nevýhodách a výhodách. Ve stručnosti také představíme základní možnosti, jak založit vlastní solidární síť.
.
3) Debata o SOL!Su & solidárních sítích (90 minut + dle zájmu)
.
Možnost volné nebo moderované debaty o fungování SOL!Su a solidárních sítí – témata i délka diskuse podle zájmu posluchačů.
Ze zkušenosti víme, že nikdy není dostatek času na obsáhlou diskusi po klasických přednáškách a proto nabízíme možnost samostatné diskuse. V tomto případě proběhne krátký úvod do tématu, po kterém následují tématické okruhy, které si diskutující mohou vybrat a debatovat o konkrétních tématech.
 .
4) Workshop o zákládání solidární sítě (120 minut + dle zájmu)
.
Praktický semninář na téma založení a fungování solidární sítě.
Něco jiného jsou brožury, přednášky, terorie a něco jiného zase praxe. Jak založit solidární síť? Jak postupovat při propagaci solidární sítě nebo řešení sporů? Které taktiky fungují? Odpověď na tyto a další podobné otázky, a s nimi provázaná témata, zjistíte na tomto praktickém workshopu obsahujícím konkrétní ukázky, návody a sdílení zkušeností.
 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone