Kampaň proti nestabilitě práce v Sandeman Free Tours

Připravili jsme pro vás překlad článku o probíhající kampani, kterou začala liverpoolská Solidarity Federation a která se týká moderního způsobu zaměstnávání bez zaměstnání. V Solisu jsme se rozhodli tento protest podpořit i v Praze, kde se rozdalo několik desítek letáků a následně i rozlepily plakáty v širším centru města. Solis tímto podporuje kampaň Liverpool SolFed proti firmě, která nezaměstnává lidi, aby za ní dělali práci ve službách, které reklamují, že jsou zdarma a následně si od těchto pracovníků bere poplatky.

O velikonocích se v Liverpoolu rozhodla místní sekce britské SolFed (Solidarity Federation) protestovat proti pracovním podmínkám ve společnosti Sandemans New Europe, společnosti, která nabízí takzvané “Free Tours”, jak v Liverpoolu, tak i po celé Evropě. “Průvodce zdarma” neznamená, že průvodci jsou dobrovolníci. Ve společnosti Sandeman jsou “samostatně výdělečně činní” a jejich příjmy jsou založeny na dobrovolných příspěvcích, které jsou placeny turisty na konci prohlídky. Z těchto dýšek musí pracovníci odvádět společnosti jistou část za každého turistu, který se zúčastní prohlídky města. Což je podle společnosti Sandemans “marketingový poplatek”.

Obchodní model této firmy se jeví jako nová vlna mezi zaměstnavateli. Někteří lidé to nazývají “zakázkovou ekonomikou”. Společnosti nemají zaměstnance, ale “využívají služby” samozaměstnanců, což znamená, že nemají žádnou zodpovědnost a nemusí jim poskytovat žádná práva, jako jsou prázdniny, nemocenská, důchod, bezpečnost práce a vše související s pracovní smlouvou. Liverpool-SolFed, z iniciativy bývalého průvodce, spustil kampaň, aby kritizoval pracovní podmínky průvodců Sandemans a informoval uživatele o realitě, která stojí za “bezplatnými prohlídkami”.

Skupina podporovatelů se vydala na místo setkání v síni svatého Jiří v Liverpoolu, aby poskytla informace průvodcům a turistům. Akce se konaly také v dalších městech, které Sandemans působí jako Madrid, Barcelona a Praha. Odpovědnost vedení byla očekávatelná – popření všeho a vyhrožování právními kroky v případě pokračování kampaně. Následně dala firma celou záležitost sezakázkovou ekonomikou” do kontextu, když se oháněla argumenty, že nemůže používat slova jako “odmítnout” nebo “nutit”, když se přeci jedná o osoby “samostatně vydělečně činné”.

Jak jsme již učinili v jiných případech, chceme hlasitě a jasně říci, že tzv. “zakázková ekonomika” je útokem na práva pracovníků. Postavení samostatně výdělečně činné osoby v tomto případě není nic jiného než trik, který neprospívá zaměstnancům, ale zhoršuje jejich postavení. Je to vtip, který mluví o “flexibilitě” nebo “volné konfiguraci pracovního času”, kdy je váš zaměstnavatel – zákazník v jejich jazyce – rozhodnut, zda vám poskytne práci nebo ne, bez jakéhokoliv vysvětlení.

V Sandemanech je nejistota ještě horší, protože plat je založen na dýškách (čemuž reklama o průvodci zdarma nepomáhá). Samo vedení uznává, že to není práce pro vás, pokud chcete mít dlouhodobé plány jako například mít děti. Zajímá nás, co se stane s dlouhodobými plány, až jistota práce definitivně zmizí díky inovativním firmám, jako je Sandemans?
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone