Avedonna Agency s.r.o. – hlídání dětí, úklid bytů a nevyplácení mezd

Hlídání dětí, stejně tak jako úklid Vašich osobních věcí ve Vaší nepřítomnosti, by se mohlo zdát jako zodpovědná práce, za kterou je potřeba zaplatit odpovídající cenu. Podle agentury Avedonna, která zprostředkovává pracovnice a pracovníky lidem, kteří mají o tyto služby zájem, to tak zřejmě není. Koneckonců tyto služby svého času poskytovala dokonce i na slevomatu. Tedy možná si jsou částěčně vědomi zodpovědnosti za tuto práci, ale platit za ní se jim už zas tak nechce. Za celým projektem, zdá se, stojí paní Monika Svobodová, které slovo zodpovědnost pravděpodobně zas tolik neříká. Při příjmání zaměstnanců se příliš neptá. Hlavně ať je práce odvedená dle pokynů a na její účet chodí peníze. Konec konců utírání prachu a vyměňování plenek může dělat prakticky kdokoliv.

Velice si zakládáme na pečlivém výběru chův, pečovatelek/pečovatelů.
Intenzivně vynakládáme maximální úsilí rozvoji našeho personálu, průběžně prohlubujeme vědomosti související s poskytováním našich služeb formou pravidelných školení. Na pracovištích provádíme kontrolu jak průběžnou, tak i namátkovou. Všichni kandidáti předkládají tyto podklady a reference, které ověřujeme!”
.
Takto se k práci dostala i Denisa, která si potřebovala při studiu přivydělat. Podepsala smlouvu na 59 korun za hodinu práce a 41 korun za takzvané osobní ohodnocení. Dle slov šéfové prostě stovka na hodinu. Během měsíců práce šlo vše dle domluvy. Peníze za odvedenou práci chodily na účet a Denisa se dokonce rozhodla jít na kurz pro chůvy, nabízený samotnou agenturou Avedonna. 
 .
„S námi získáte snadněji práci chůvy a lepší finanční ohodnocení“
Problém nastal ve chvíli, kdy Denisu chválil jeden z klientů, že odvadí dobrou práci a že je tak spokojen, že jí pokaždé dá nějaké to spropitné. Dle pokynů paní Svobodové je totiž zakázáno brát jakékoliv peníze navíc. Pravdou je, že Denisa tyto peníze vzala. Kdo by je nevzal, když studuje a nemá zrovna peněz nazbyt. Najednou došlo k přerušení kontaktu, nevyplacení odpracovaných hodin a slibovaný kurz nikde a ani náznak vrácení peněz za neabsolvovaný kurz. Na snahy o kontaktování paní Svobodová nijak nereagovala. Typická strategie u nevyplacených mezd – hrát mrtvého brouka a ono to přejde. Denisa se snažila psát paní Svobodové, avšak bez odezvy. Zkoušela se obrátit i na inspekorát práce, ten ji však odkázal na příslušný soud s odůvodněním, že to není v jejich kompetencích. Také podotkl, že tuto agenturu již dvakrát kontroloval, z čehož poslední kontrola byla z 31.3. 2017 a jelikož “kontrolovaná osoba přestala poskytovat v průběhu kontroly nezbytnou součinnost, je v současné době vedeno správní řízení o uložení pokuty”. Tudy tedy cesta také nevedla.
Následně se snažila vyřešit situaci předžalobní výzvou přes advokátní kancelář. Na tu však dostala odpověď, že Denisa porušila DPP a to tím, že příjmala úplatky od klientů a také za údajné neposkytnutí pracovních výkazů. Dále uvedla mylný nárok na osobní ohodnocení a celé to zakončila konstatováním, že došlo k přeplatku v minulých měsících a tudíž žádný nárok neexistuje.

 

Zdá se tedy, že strategie paní Svobodové je jasná. Došlo k porušení ústní dohody a proto se veškeré osobní ohodnocení ruší a to i zpetně. Dle zjednodušené matematiky tedy platí, že prostě už nic nedostane, protože na osobní ohodnocení neměla nárok, takže to co bylo posláno jako osobní ohodnocení, je vlastně přeplatek a tedy už není třeba nic doplácet. Správně se domníváte, že tyto počty paní Svobodová nikdy nepředvedla na papíře a proto je celý výpočet netransparentní a vlastně i nedohledatelný, protože nikdo neví co si kde paní Svobodová odečetla a kolik peněz mělo být vyplaceno. Co však jasné je, že poslaná záloha na kurz se nikdy nevrátila a informace o kurzu Denisa nikdy nedostala. Zde jsou počty jednodušší. Zaplatíte za kurz, který neproběhne a nikdo se ani neobtěžuje vás o tom informovat natož aby vám poslal peníze zpátky, jak by slušnost vyžadovala.
Dle některých zdrojů, konkrétně různých internetových fór, se zdá, že Denisa nebyla jediná, kdo nedostal za svou práci u firmy Avedonna Agency s.r.o. zaplaceno. Otázkou tedy zůstává jak dlouho ještě může tato firma riskovat bezpečí dětí i domovů klientů. Jak dlouho se může paní Svobodová obohacovat na práci jiných a zneužívat důvěru lidí, kteří chtějí usnadnit svou prací život ostatním? Jak dlouho jí to může procházet?
 .
Pokud máte podobné zkušenosti s touto agenturou, neváhejte se ozvat. V kolektivu je síla a společně můžeme dokázat, že se nejedná o náhodné jednání, ale o čistý kalkul paní Svobodové při nevyplácení mezd.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone